MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS Prefabrykowane stacje podnoszenia do wody i ścieków

Lowara : Pompy odwadniając pompy ściekowe :

Prefabrykowane stacje podnoszenia do wody i ścieków według normy EN12050

Idealne rozwiązanie w sytuacji gdy czysta woda miejska, woda deszczowa, szara i oczyszczone ścieki muszą być wpuszczone do kolektorów kanalizacyjnych znajdujących się na wyższym poziomie lub gdy nie jest możliwy drenaż grawitacyjny.

Xylect Selection tool for Xylem Products

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o. o.
ul. Karczunkowska 46
02-871 Warszawa
Tel. +48 22 735 81 00

e-mail:
zapytania@xyleminc.com
zamowienia@xyleminc.com